Stiefmoederlijke behandeling van Nickerie stagneert de landbouwontwikkeling - PVF

Search
Go to content

Main menu:

Actueel archief
Stiefmoederlijke behandeling van Nickerie stagneert de landbouwontwikkeling
Nickerie, 11 November 2016

Hoewel de najaarsoogst 2016 een vlot verloop heeft gehad, is een optimale inzaai tbv het tussenseizoen 2016- 2017, vanwege de verslechterende verhouding tussen de kostprijs en de padieprijs, niet gegarandeerd. De overheid is vanwege de huidige financiële situatie niet meer in staat om middelen vrij te maken voor een optimale irrigatie, drainage, onderzoek, onderwijs, voorlichting, organisatie ontwikkeling, enz. Men is slechts in staat om maandelijks de salarissen van ambtenaren uit te betalen en eventueel de meest urgente problemen in de stad en omgeving aan te pakken, waardoor de situatie van Nickerie als grootste landbouwdistrict slechter wordt. De afdelingen van de ministeries in het district hebben ook geen bevoegdheden, kader en middelen om de knelpunten te bestrijden en eventueel samen met de plaatselijke actoren acties te ondernemen in het belang van de ontwikkeling van de landbouw en het district.

Hoewel er door de stakeholders vaak aandacht is gevraagd middels indiening van petities via de districtscommissaris, zijn de oplossingen vanuit de regering steeds uitgebleven. Padieproducenten zijn vele malen zelfs naar Paramaribo afgereisd om aandacht te vragen van de beleidsmakers. Geleidelijk heeft men ingezien dat er geen oplossing zal komen vanuit het centraal bestuur, omdat ook beloftes die door ministers in Nickerie zijn gedaan, niet worden nagekomen, bijvoorbeeld, die toezegging van subsidie in 2015.

Terwijl de centrale overheid niet in staat is om vanuit Paramaribo de knelpunten van de agrarische sector op te lossen en de enorme potentie voor de landbouw in het district te benutten, wordt het district nog steeds stiefmoederlijk behandeld waardoor het probleem in de agrarische sector steeds groter wordt. Aan de andere kant merken we dat tot 2010 er wel miljoenen dollars uit de ontwikkelingshulp en andere externe bronnen aangewend is voor de agrarische sector zonder dat de productie en export daardoor is toegenomen. De voedselbalans is juist verder verslechterd en de problemen groter en ingewikkelder geworden, omdat de lokale actoren niet of niet optimaal betrokken zijn geweest in het proces.
Daarom wil de PVF dat de DNA tijdens de begrotingsbehandeling moet pleiten voor meer zelfstandigheid, meer bevoegdheden en middelen voor het lokaal bestuur van Nickerie waar de primaire productie en verwerking plaatsvindt, teneinde de barrière s voor de agrarische ontwikkeling te kunnen opheffen. Er moet sprake zijn van een evenwichtige en rechtvaardige verdeling van de staatsmiddelen over alle districten om zodoende een hoog rendement te kunnen halen uit die schaarste middelen. Nickerie zou als grootste landbouwdistrict, het grootste aandeel moeten hebben in de begroting van LVV, terwijl het directoraat van Landbouw ook gevestigd zou moeten zijn in het westen van het land. Het rijstbeleid zou dan ook samen met de stakeholders ter plaatse kunnen worden bepaald, waardoor ook de uitvoering, monitoring en evaluatie effectiever zou verlopen. De parastatale bedrijven die in Nickerie gevestigd zijn moeten via het lokaal bestuur effectiever worden aangewend voor de agrarische ontwikkeling.

Besluiten en oplossingsmodellen op lokaal nivo en in samenspraak met de stakeholders ( buttom up approach) zijn effectiever.
Daarnaast is het tempo van het besluitvormingsproces veel hoger, wat heel belangrijke voorwaarde is voor de agrarische ontwikkeling. De problemen die voor een belangrijk deel op organisatorische, institutionele en technische vlak liggen, kunnen via een sterk bestuur op districtsniveau aangepakt worden. Op termijn zal deze nieuwe aanpak leiden tot een versnelde toename van de productie en export waardoor er een bijdrage geleverd kan worden aan de noodzakelijke diversificatie. Via een gekozen districtscommissaris zou de samenwerking met de regionale organen en dus de participatie van de burgers verbeteren. In de andere districten zou de ontwikkeling ook beter op gang komen, als zij meer zelfstandigheid zouden krijgen en er sprake zou zijn van een rechtvaardige verdeling van de staatsmiddelen over alle districten.

De voorzitter van de PVF (Politieke Vleugel van de FAL),

Soedeshchand Jairam MSc
 
Copyright 2016. All rights reserved.
Back to content | Back to main menu