PVF pleit voor herverdeling landbouwgronden - PVF

Search
Go to content

Main menu:

Actueel archief

PVF pleit voor herverdeling landbouwgronden
Nickerie, 30 Maart 2016

Soedeschand Jairam, voorzitter van de Politieke Vleugel van de FAL (PVF), vindt dat er een herverdeling van uitgegeven gronden die niet worden benut, moet plaatsvinden. Een effectief landbouwbeleid moet samengaan met een effectief gronduitgifte beleid. Terwijl er op het ene spoor via het grondbeleid gewerkt moet worden aan de herverdeling, moeten er op het ander spoor via het landbouwbeleid alvast plannen worden voorbereid om in de districten het boerenbestand op te voeren.


PVF-voorzitter Soedeshchand Jairam

De gewassenkeuze, begeleiding van de boeren, kredietverlening, verwerking van de productie, marketing, zullen eveneens in het plan opgenomen moeten worden voor maximale kans van welslagen. Hierdoor zal de productie opgevoerd worden waarmee er ook een bijdrage geleverd kan worden aan de noodzakelijke diversificatie van de economie, bestrijding van de werkloosheid, spreiding van de economische ontwikkeling en terugdringing van de urbanisatie.
Jaraim stelt dat hoewel er niet eens 5% van het beschikbare areaal dat geschikt is voor landbouw in cultuur is, is het voor de Surinamer heel moeilijk om aan een stuk grond te komen voor het uitoefenen van landbouw. De meeste landbouwgronden zijn al uitgegeven aan vermoedelijk grondspeculanten. Vooral de gunstig gelegen arealen zijn geen domeinland meer. Bijna alles is al verdeeld door opeenvolgende regeringen aan politici. Een deel is door hen al verkocht. "Deze onrechtvaardige en onrechtmatige verdeling van gronden leidt tot ernstige ondermijning van de agrarische ontwikkeling. De werkloosheid is hierdoor vooral in het district Nickerie ernstig toegenomen, terwijl ook de agrarische productie per capita steeds afneemt en het tekort op onze voedselbalans steeds groter wordt," constateert Jairam.
Vanwege de vele risico’s en hoge ontsluitings- en ontginningskosten in de landbouw enerzijds en anderzijds het belang van de sector voor de werkgelegenheid, voedselvoorziening en spreiding van de economische ontwikkeling, heeft de overheid in het verleden in de verschillende districten zelf polders aangelegd en percelen uitgegeven aan kleine landbouwers. Zo zijn bijna alle rijstpolders in Nickerie ook via de overheid (de meeste in het kader van het Vijfjaren- en Tienjarenplan) ontgonnen en toegewezen aan kleine landbouwers, meent Jairam.

Inmiddels is volgens de voorzitter van de PVF al bijna dertig jaren door de overheid geen nieuwe polders aangelegd voor (klein)landbouwers. In 1984 was de Uitbreiding Groot Henarpolder 2 in het district Nickerie aangelegd waarbij er 64 nieuwe boeren in aanmerking mochten komen voor een perceel van 12 hectare. Sindsdien zijn er geen nieuwe polders in Nickerie aangelegd voor boeren, terwijl de behoefte enorm groot is. Veel padieboeren moeten nu landbouwpercelen huren, waardoor hun kostprijs ook hoger wordt. Ook komen er geen nieuwe arbeidsplaatsen vrij via de landbouw, terwijl verruiming van de agrarische sector een enorme bijdrage zou leveren aan de bestrijding van werkloosheid, mede vanwege het spin-off effect van de sector.

Bron: Starnieuws

 
Copyright 2016. All rights reserved.
Back to content | Back to main menu