PVF 1 mei verklaring 2017: Betere relatie tussen werkgevers en werknemers - PVF

Search
Go to content

Main menu:

Actueel archief
           
PVF 1 mei verklaring 2017: Betere relatie tussen werkgevers en werknemers
                           
           
    01 May 2017

1 mei is een belangrijke dag voor arbeiders en de vakbeweging. Op deze dag moeten wij stilstaan bij de belangrijke rol van die arbeiders in het ontwikkelingsproces. Deze rol is zichtbaar in alle goederen en diensten, omdat zonder arbeid de productie van goederen en diensten niet mogelijk is. De kwaliteit als de kwantiteit van de goederen of diensten wordt in belangrijke mate beïnvloed door de factor arbeid. De arbeiders en landbouwers staan aan de basis staan van het economisch ontwikkelingsproces.

Ondanks de belangrijke rol van de arbeiders en het bestaan van arbeidswetgeving, constateert de PVF dat de arbeidende klasse nog steeds onderdrukt wordt en tegen lagere lonen meer werk moet verrichten in onbevredigende werkomgeving. Terwijl de prijzen van de meeste goederen en diensten als gevolg van de devaluatie zijn aangepast, zijn lonen van arbeiders nog op het oude peil. Ook de boeren moeten vak hun producten tegen zeer lage prijzen verkopen aan afnemers of zeer hoge prijzen betalen voor de nodige input aan de handelaren. Boeren die als gevolg van ongunstige weersomstandigheden of een andere overmacht situatie vaak verliezen lijden kunnen ook niet gecompenseerd worden. Ook vinden er nog te veel bedrijfsongevallen plaats. Het gemiddelde cijfer voor onze beroepsbevolking is nog erg hoog. Ook in de landbouwsector hebben zich in de afgelopen jaren veel bedrijfsongevallen voorgedaan, met zelfs de dood als gevolg. De arbeiders en landbouwers moeten de meeste offers opbrengen met de minste incentives, waardoor een nationale productiviteitsverhoging wordt ondermijnd.

Hogere productiviteit vereist meer dan moderne machines (technologie) en harder en slimmer (kennis) werken. Voldoende voedsel, betere gezondheid, kleding en huisvesting zijn basis vereisten, maar de fundamentele behoeften van de werkende klasse zijn ook vrijheid van angst, veiligheid van werk en vrijheid van wil. Bijgevolg is een goede relatie en vertrouwen tussen de werkgevers en de werknemer is zeer belangrijk voor de verhoging van onze productiviteit. Dit is alleen mogelijk als het belang van de werkende klasse wordt erkend, en er rekening wordt gehouden met het menselijk element. Goede samenwerking tussen de werknemers onderling is ook noodzakelijk om hun positie te versterken en te strijden voor rechtvaardigheid.

Tot slot worden de arbeiders en landbouwers opgeroepen om voorzichtigheid te betrachten, waardoor de ongevallen teruggedrongen kunnen worden. Er moet ook meer geïnvesteerd worden in de veiligheid, via trainingen en ander voorzorgsmaatregelen.


De voorzitter van de Politieke Vleugel van de FAL (PVF),
Soedeshchand Jairam MSc
 
Copyright 2016. All rights reserved.
Back to content | Back to main menu