Over PVF - PVF

Search
Go to content

Main menu:

Oprichting van de PVF

De oprichting van de partij was in 1995 noodzakelijk vanwege onvoldoende aandacht voor de behartiging van de belangen van de werkende klasse en de agrarische sector en  geen rechtvaardige inkomensverdeling wat uiteindelijk resulteerde in onevenwichtige welvaart en welzijn. De oprichters van de partij kwamen uit de Federatie van Agrariërs en Landarbeiders (FAL). De voorzitter van deze vakcentrale de heer Jiwan Sital, werd de eerste voorzitter van de PVF. De heer J. Sital was tot 2010 voorzitter van de partij.


Periode 1996 - 2000
De eerste verkiezingsstrijd van de PVF was de verkiezing van 1996. Daarbij heeft de PVF eerste keer deelgenomen aan de verkiezingen in combinatie met de HPP, en de DP. De combinatie heette ALIANTIE en behaalde toen drie zetels waarbij de heren H. Kisoensing van HPP, F. Playfair van DP en de Jiwan Sital van de PVF gekozen werden tot leden van de Nationale Assemblee. De combinatie werd deel van de regeringscoalitie met de heer Drs Ernie Brunings van de PVF als minister van Planning en ontwikkelingssamenwerking, maar de PVF en HPP stapten na ruim 8 acht maanden uit de regering vanwege ontevredenheid. In de periode 1996 – 2000 heeft de PVF met ondersteuning van de FAL veel strijd geleverd zowel voor de agrarische sector, de werkende klasse en vooral tegen de corruptie. De hongerstaking van 1998 in Nickerie voor de verbetering van de rijstsector werd ook geleid door de FAL.

Periode 2000 - 2005
In 2000 heeft de PVF wederom deelgenomen aan de verkiezingen, ditmaal alleen, zelfstandig en zonder combinatie. Daarbij behaalde de partij 2 zetels. De heer Soedeshchand Jairam werd gekozen in het district Nickerie en de heer Jiwan Sital werd gekozen in Saramacca. De partij nam plaats in de oppositie. Terwijl  zij van uit die positie de strijd tegen onderdrukking van werkende klasse, de landbouwers en corruptie gingen  voortzetten,  kregen zij  in 2002 een heel grote klap door de sluiting van de bedrijven van Surland, waarbij ruim 2000 personen werkloos en brodeloos werden. Daar de vakbonden van deze bedrijven aangesloten waren bij de FAL ging men van uit dat de meeste werknemers ook PVF’ ers waren. De partij heeft veel strijd geleverd om de bedrijven weer open te stellen opdat  de werknemers weer aan het werk konden. Na veel moeite en inspanning vanuit de partij en de vakbonden zijn de bedrijven opengesteld, maar niet alle werknemers zijn weer in dienst genomen. De vakbonden werden ook uitgeschakeld omdat de bedrijven niet meer onder de naam van Surland maar onder een andere naam, met name de SBBS werd geopend. Na de uitschakeling van de vakbonden werd de strijd voor de agrarische sector met name ook voor de rijstsector compleet verzwakt.

Periode 2005 - 2010
In 2005 heeft de partij in combinatie verband deelgenomen aan de verkiezingen. Die combinatie heette A1 en bestond uit DA91, D21 en PVF. Ondanks de grote tegenslag via de sluiting van Surland in 2002 heeft de combinatie  toch 3 zetels behaald, waarvan de PVF twee. De  volgende personen waren daarbij gekozen: Jiwan Sital (PVF), Soedeshchand Jairam (PVF) en Winston Jessurun (DA91). Na de verkiezingen zijn er gesprekken geweest met het Nieuw Front om deel te nemen aan de coalitie, maar er kon geen overeenstemming bereikt worden. Uiteindelijk stapte de heer W.Jessurun over naar de coalitie, waardoor de PVF met de twee zetels in de oppositie bleef. Ook in deze periode heeft de fractie conform de doelstellingen van de partij, haar bijdrage via het parlement geleverd. Doordat een belangrijk deel van de PVFers in armoede leefden, konden partijen met regeermacht de PVF uithollen via patronage, middels grond, een werk of een andere belofte. In 2009 heeft de toenmalige voorzitter de heer J. Sital  de politiek dan bedankt. De partij werd op een congres in februari 2010 overgenomen door de heer Soedeshchand Jairam MSc.

Na 2010
De partij heeft in 2010 deelgenomen aan de verkiezingen in combinatie met BVD en behaalde landelijk wel bijna 13000 stemmen maar geen zetels. Sinds 2010 tot heden is de partij meer intern bezig geweest met evaluatie en versterking van de structuren. Op 7 december 2013 heeft de partij een bijzondere congres gehouden. Voornaamste doel van het congres was bestuursaanvulling. Naast de aanvulling van het bestuur en de adviesraad is er ook een evaluatie gepleegd van de afgelopen periode. Het bestuur heeft ook mandaat van de partij om gesprekken te voeren met andere partijen. Het bestuur bestaat nu uit: S.JAIRAM (VZ); F.RAMSINGH (OV);  G. HABIBOELAH (OV); B. KALLOE (SEC); MEVR. S. RAMBARAN (PENNINGM.); MEVR. G.KALI; en MEVR.B. TJIKOERIE (update 20dec2014).
Het adviesraad telt 13 leden en wordt voorgezeten door de Drs. Marcel Panday

 
Copyright 2016. All rights reserved.
Back to content | Back to main menu