Niet verstandig technisch onderwijs te discontinueren - PVF

Search
Go to content

Main menu:

Actueel archief

Niet verstandig technisch onderwijs te discontinueren

Nickerie, 13 May 2014

Ouders, studenten en docenten zijn verrast met het bericht dat het Minov van plan is om Natin Nickerie op te doeken. Studenten zijn bezig met een petitie waarin zij de aandacht van de president zullen vragen voor deze kwestie. Ik zal deze studenten hierbij volledig ondersteunen. Immers het opdoeken van Natin Nickerie is het opdoeken van ontwikkeling in het district.

Indien Minov inderdaad van plan is om Natin Nickerie op te doeken, vind ik erg jammer dat er onverantwoord wordt omgegaan met de belangen van onze jongeren. Het is niet verantwoord om midden in een schooljaar de leerlingen hiermee te confronteren. Dit kan negatieve effecten hebben op de prestaties van leerlingen. De leerlingen verkeren nu in onzeker. Daarnaast is het niet verantwoord dat belanghebbenden (ouders, studenten en docenten) geen inbreng hebben in het geheel.

Het is absoluut niet verstandig om een onderwijsinstituut op te doeken. Zeker in een district waar er een chronisch tekort is aan technisch kader. Minov zal in samenspraak met alle actoren met andere oplossingsmodellen moeten komen.

Het Minov moet het voorlopig doen met docenten van andere districten, omdat Nickerie een tekort heeft aan technische specialisten. Minov zal het verblijf van deze docenten in Nickerie aantrekkelijk moeten maken. Ik denk hierbij aan vervoerstoelage, familietoelage en huisvesting. Er zijn genoeg appartementen beschikbaar in Nickerie en indien dit onvoldoende is, dan zijn er genoeg hotels waar deze leerkrachten kunnen verblijven. Eventueel kan een lokaal van het NATIN worden omgezet in appartementen voor deze leerkrachten.

Daarnaast zal Minov structureel lokaal technisch kader startbekwaam moeten maken voor middelbaar onderwijs. LBO leraren, VWO, HAVO, AMTO en NATIN afgestudeerden moeten door het ministerie via studiebeurzen of studieleningen gemotiveerd worden om zich verder te scholen in het district zelf. En ja dan zie ik, de stichting Polytechnic College Suriname (PTC), als oplossing. Trouwens het instituut is in Nickerie al bezig met vooraanmeldingen. Dus zie ik geen reden om Natin Nickerie op te doeken gegeven deze opportunity.

Ik doe een dringend beroep op de minister van onderwijs en volksontwikkeling om spoedig te komen met verheldering in deze kwestie en dat de minister in dialoog gaat met belanghebbenden over oplossingsmodellen alvorens een besluit wordt genomen. Ik roep alle echte Surinamers op om Nickerie te helpen door hun kennis en ervaring te delen met onze leerlingen. Opo, kondreman un opo Sranangron e kari un. Alleen samen kunnen wij ons land Suriname helpen opbouwen. Wi mu seti kondre bun.

Erak Fatehmohamed B.Sc.
Leraar Natin en commissaris Politieke Vleugel van de FAL (PVF.)


 
Copyright 2016. All rights reserved.
Back to content | Back to main menu