Doelstellingen - PVF

Search
Go to content

Main menu:

Doelstellingen van de partij

  • Conform de statuten van de Politiek vleugel van de FAL, afgekort PVF, stelt de partij zich ten doel:

  • Het vestigen en verdedigen van een vrije en soevereine republiek die geordend is volgens de beginselen van de sociale democratie, die gevormd wordt in een representatieve en participatieve democratie en waarin alle macht toebehoort aan het volk;

  • Het vestigen en verdedigen van de rechtstaat die gebaseerd is op de principes van sociale rechtvaardigheid en de eerbiedigwaardigheid van de mens en waarin de rechten der minderheden gewaarborgd zijn;

  • Het vormen van een maatschappij die vrij is van elke vorm van onderdrukking en uitbuiting, die opgebouwd is volgens de principes van self-reliance en waarin de rol van de werkende mens centraal wordt gesteld in het ontwikkelingsproces naar maatschappelijke welvaart en welzijn;

  • Het vormen van een natie met een hoog sociaal -, nationaal – en ontwikkelingsbewustzijn, tot stand gebracht op de grondslag van eenheid, samenwerking en solidariteit tussen de verschillende sociale klassen en lagen en de verschillende culturen en etnische bevolkingsgroepen en met de instandhouding van de eenheid tussen mens en natuur en de eenheid tussen lichaam en geest;

  • Het bijdragen aan het vestigen en verdedigen van een rechtvaardige wereldgemeenschap waarin alle volkeren der wereld middels de uitoefening van het zelfbeschikkingsrecht kunnen deelnemen, waarin lidstaten zich op een vreedzame en soevereine wijze kunnen ontplooien, waarin de uitoefening van macht beperkt en gebonden is aan een systeem van internationale wetten en verdragen, en waarin lidstaten ter verantwoording geroepen kunnen worden bij het overtreden daarvan.

 
Copyright 2016. All rights reserved.
Back to content | Back to main menu